รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนสวย เลขมงคล

2กด 1

275,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5

8กฐ 1000

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

กอ 1010

52,000 THB.

ภูเก็ต

9

7กฎ 1100

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

1ขค 1115

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

8กช 1133

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

กค 1144

30,000 THB.

นราธิวาส

15

7กฌ 1144

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กต 1155

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

กค 1166

25,000 THB.

นราธิวาส

19

ญข 1188

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

กค 1188

55,000 THB.

นราธิวาส

23

8กฉ 1221

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

8กฉ 123

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กม 1234

101,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฌ 13

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กช 1313

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ษศ 1313

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

7กฎ 1441

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กท 1441

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

กค 1441

25,000 THB.

นราธิวาส

15

ขว 1551

61,000 THB.

ชลบุรี

20

1ขณ 1555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฌ 16

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขฐ 16

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กฐ 1661

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

กค 1661

25,000 THB.

นราธิวาส

19

1ขจ 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

9กผ 1689

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 1689

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กอ 1717

50,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขว 1771

66,000 THB.

ชลบุรี

24

1ขฉ 1869

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กม 1881

110,000 THB.

ภูเก็ต

24

ขง 1991

96,000 THB.

ชลบุรี

24
จองแล้ว

8กต 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขก 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

กษ 2002

55,000 THB.

ภูเก็ต

9
จองแล้ว

9กภ 21

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

8กฌ 2112

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ขว 2112

58,000 THB.

ชลบุรี

14

ขว 2121

60,000 THB.

ชลบุรี

14

6กร 2200

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กว 2211

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กณ 222

175,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กฌ 2233

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กค 2255

32,000 THB.

นราธิวาส

19

กอ 2266

52,000 THB.

ภูเก็ต

23

กค 2277

35,000 THB.

นราธิวาส

23

8กฎ 2277

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขง 2323

32,000 THB.

สงขลา

14

8กธ 2323

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กษ 2332

53,000 THB.

ภูเก็ต

15

กค 2332

32,000 THB.

นราธิวาส

15

7กฌ 2332

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขง 2332

53,000 THB.

ชลบุรี

14

กม 234

115,000 THB.

ภูเก็ต

15

8กณ 234

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กช 2424

103,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขว 2442

54,000 THB.

ชลบุรี

20

กค 2525

37,000 THB.

นราธิวาส

19

กษ 2552

59,000 THB.

ภูเก็ต

19

1ขฆ 2555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กฬ 2555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

9กน 26

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฐ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ขง 2662

56,000 THB.

ชลบุรี

20

กษ 2727

66,000 THB.

ภูเก็ต

23

กค 2772

30,000 THB.

นราธิวาส

23

8กฎ 2772

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขค 2772

76,000 THB.

ชลบุรี

24

8กฒ 2882

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขจ 2898

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขด 2899

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฐ 2992

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

8กฒ 30

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

8กด 3000

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ขว 3003

53,000 THB.

ชลบุรี

14

1ขจ 3111

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กร 3113

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กช 3113

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

ฮอ 3131

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กย 32

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กด 3223

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กธ 3223

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กท 3232

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กท 3232.

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1กก 33

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

กว 3311

35,000 THB.

ภูเก็ต

15

8กด 3322

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กท 3322

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กธ 3322

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กค 3322

30,000 THB.

นราธิวาส

15

7กพ 3355

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กษ 3366

59,000 THB.

ภูเก็ต

23

7กญ 3377

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขง 3377

69,000 THB.

ชลบุรี

24

8กต 3399

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กส 34

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขค 3443

49,000 THB.

ชลบุรี

20

กอ 345

80,000 THB.

ภูเก็ต

19

กษ 3456

88,000 THB.

ภูเก็ต

23

8กณ 3456

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กย 3555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขช 3555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กฎ 3636

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฎ 3663

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กฮ 3666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กฒ 3737

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฒ 3773

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขข 3773

55,000 THB.

สงขลา

24

8กจ 4040

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กผ 41

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กญ 4114

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กถ 4114

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

8กช 4224

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กร 4321

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กฐ 4334

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฐ 4343

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กท 4343

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กฆ 4400

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กจ 4400

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กม 4400

40,000 THB.

ภูเก็ต

14

8กฎ 4411

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ขว 4422

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขจ 4443

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กฮ 4445

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กฬ 4445

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กค 4455

50,000 THB.

นราธิวาส

23

8กฉ 4455

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กค 4545

55,000 THB.

นราธิวาส

23

กค 4554

50,000 THB.

นราธิวาส

23

8กฎ 4554

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขก 4555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

6กอ 4555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กต 4555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฐ 4567

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กฉ 4747

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กฎ 4747

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กร 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขฌ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กส 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

9กผ 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

7กย 4949

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

8กฌ 4949

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กฎ 4994

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

3กณ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กษ 4999

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

8กช 5115

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขว 5115

48,000 THB.

ชลบุรี

20

8กช 5151

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฉ 52

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

7กพ 5335

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กอ 5353

55,000 THB.

ภูเก็ต

23

พต 544

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฒ 5444

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กค 5454

42,000 THB.

นราธิวาส

23

8กช 5511

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กษ 5522

56,000 THB.

ภูเก็ต

19

ขว 5577

47,000 THB.

ชลบุรี

32

9กล 5595

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กฐ 5656

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

กค 567

62,000 THB.

นราธิวาส

23

8กณ 567

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขว 5757

58,000 THB.

ชลบุรี

32

ขว 5775

50,000 THB.

ชลบุรี

32

7กย 5858

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ฉน 589

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

9กย 5955

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

9กล 5955

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฌ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขฐ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

7กย 5995

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

ขจ 5995

50,000 THB.

สงขลา

8กณ 6000

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กฐ 6000

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

7กด 6000

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

ขว 6006

42,000 THB.

ชลบุรี

20
จองแล้ว

9กบ 61

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กฐ 6116

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฐ 6161

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขจ 6333

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กท 6565

98,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กค 6611

25,000 THB.

นราธิวาส

19

8กฉ 6633

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฎ 6633

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กย 6668

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

9กฬ 6668

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กด 6677

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กด 6699

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

8กฉ 6767

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

7กฉ 6777

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กม 6789

125,000 THB.

ภูเก็ต

36

7กร 6868

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กร 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขช 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กด 6969

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฌ 70

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขช 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขฆ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

9กน 72

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กฎ 7227

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฎ 7272

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฒ 7373

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กฌ 7557

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กง 7666

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กศ 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ขค 7667

30,000 THB.

สงขลา

32

กอ 7711

40,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขว 7711

56,000 THB.

ชลบุรี

24

8กฐ 7722

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กฎ 7722

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กฉ 7744

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

8กฌ 7744

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ขค 7766

28,000 THB.

สงขลา

32

9กภ 7779

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กณ 7788

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กด 7788

112,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กม 7789

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

1ขจ 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กร 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

1ขข 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กภ 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

9กน 7789

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ฉร 7799

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

7กล 7878

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กฉ 7878

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กฉ 7887

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

1ขฎ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฐ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

1ขจ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กท 7997

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

3กบ 7999

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

4กศ 7999

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

6กฐ 8008

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กย 8080

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กฐ 8080

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กษ 8181

82,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขว 8448

63,000 THB.

ชลบุรี

32

ขว 8484

62,000 THB.

ชลบุรี

32

7กย 8558

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

8กฉ 8558

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กฉ 8585

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กผ 86

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขจ 86

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ษห 86

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขว 8686

73,000 THB.

ชลบุรี

36

1ขก 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กฉ 8778

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กณ 8778

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กณ 8787

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

7กย 8844

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

6กฎ 8877

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

6กญ 8877

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กณ 8877

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

1ขฎ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ศฎ 8880

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฐ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฎ 8884

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขญ 8885

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฆ 8886

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กอ 8886

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

9กฮ 8887

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

7กด 8888

550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

กร 9

800,000 THB.

ภูเก็ต

14

กค 9000

70,000 THB.

นราธิวาส

14

8กด 9000

104,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กณ 9000

104,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กษ 9009

71,000 THB.

ภูเก็ต

23
จองแล้ว

9กร 909

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กฌ 911

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กฌ 9191

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 9191

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ภง 9191

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขณ 9199

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 92

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขฌ 92

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กฐ 9229

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฌ 9289

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กฐ 9292

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ฆม 9399

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 9449

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กท 9449

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขข 9666

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กฉ 9669

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

3กพ 9696

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

1ขค 97

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

7กร 9779

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กด 9779

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

9กฮ 979

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กด 9797

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

9กน 988

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ภล 9888

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ขพ 9889

140,000 THB.

สงขลา

44

กม 9898

190,000 THB.

ภูเก็ต

40
จองแล้ว

8กว 9899

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50

กค 9900

42,000 THB.

นราธิวาส

23

1ขฎ 9919

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กณ 9944

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

7กย 9966

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

7กล 9966

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

6กฎ 9977

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

7กล 9977

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

8กณ 9977

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ขว 9977

85,000 THB.

ชลบุรี

40

1ขค 9979

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขฌ 9979

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ฬล 9988

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

1ขจ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กผ 9990

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

9กม 9994

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46
จองแล้ว

1ขฎ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขฐ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

1ขญ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขฌ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขฎ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

กร 9999

1,500,000 THB.

ภูเก็ต

41