รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขคู่ (xxyy)

1กก 1144

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กง 1166

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 1177

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌข 1188

200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 2211

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กส 2233

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2244

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2244

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กษ 2255

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2255

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 2266

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2277

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 2277

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2277

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กธ 2288

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2299

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3355

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3355

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3366

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3366

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 3366

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 3377

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3388

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 4400

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กข 4411

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4422

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 4422

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4433

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ญฮ 4455

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กษ 4455

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4455

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4466

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 4488

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 5511

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 5522

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 5533

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กศ 5544

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กอ 6611

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 6611

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6633

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 6633

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆภ 6655

295,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6655

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6677

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 6699

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 7700

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กศ 7722

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กข 7744

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฮ 7755

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กด 7788

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 8811

126,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 8811

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 8822

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญศ 8822

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8844

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 8899

659,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50

ชข 9922

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 9922

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 9933

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ขพ 9955

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร