รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขคู่ (xxyy)

9กฌ 1100

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 1122

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชว 1133

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กพ 1133

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 1133

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 1144

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 1144

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 1155

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 1166

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กต 1166

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 1166

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 1177

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1177

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กย 1188

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 1199

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 2200

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 2211

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฐ 2211

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กถ 2211

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กศ 2233

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฉ 2233

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2244

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2255

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 2266

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 2266

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กญ 2277

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กอ 2277

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2277

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 2277

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 2277

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 2277

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2277

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 2277

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฒ 2288

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 2299

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฌ 2299

116,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 3311

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 3311

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 3322

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 3322

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฆ 3322

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 3322

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กต 3322

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กร 3344

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3355

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 3355

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กศ 3366

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 3366

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 3366

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฬ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 3388

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กง 3388

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธฉ 3399

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 3399

112,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4400

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 4411

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4411

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขค 4411

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 4422

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 4422

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กม 4422

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 4422

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 4433

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4433

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 4433

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4433

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4455

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 4466

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4466

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4466

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4477

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4477

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 4488

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 4488

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 4488

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 4499

196,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

6กฎ 4499

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5500

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 5511

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 5511

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 5511

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขก 5522

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5533

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 5533

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กส 5533

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กน 5544

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 5544

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กม 5544

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 5544

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กจ 5566

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 5577

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สฮ 5588

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กย 6600

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6611

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 6622

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎษ 6622

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขก 6622

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 6622

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 6633

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 6633

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 6633

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 6644

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 6655

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆภ 6655

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กถ 6677

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 6699

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 7700

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 7700

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7711

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 7722

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 7733

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฉ 7733

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 7744

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 7755

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 7755

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 7766

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7766

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

5กด 7788

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฒ 7788

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 7799

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 8811

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฉ 8822

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญศ 8822

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8822

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 8822

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กภ 8833

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 8833

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กร 8833

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กฮ 8844

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 8844

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 8844

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8844

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 8855

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กช 8855

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 8877

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 9900

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌป 9900

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กด 9911

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 9911

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กญ 9922

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กศ 9922

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กถ 9922

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 9933

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 9933

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กฮ 9944

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขพ 9955

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 9977

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กส 9977

117,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 9988

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร