รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

HISOTABIEN

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนหมวดเก่าไม่มีเลขหน้า

จอ 1168

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎจ 1221

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 123

690,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษษ 1414

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สย 1441

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 1661

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขล 168

1,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎณ 1717

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 18

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชต 18

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

ศง 1818

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆท 1881

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 19

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธจ 195

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภข 195

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภค 195

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ญผ 1991

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฉร 1999

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆน 2020

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 2121

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌป 2211

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 2222

2,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 2222

2,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆว 2266

220,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎป 2323

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฉ 2323

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ชต 234

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ษจ 2345

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

ฌธ 2552

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วว 272

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฌผ 2828

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฉ 2929

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษณ 3000

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญบ 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศต 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ญฒ 3344

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฬ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธฉ 3399

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชผ 3443

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

จษ 345

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษล 3535

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎช 3553

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฆฆ 3553

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วบ 3633

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

สว 3663

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 3737

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฆร 3773

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กบ 4

3,390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศณ 4040

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ญว 4040

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฟ 4040

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฐ 4334

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญว 4400

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษว 4400

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จต 4422

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษณ 4455

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฐฐ 446

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พบ 446

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

สส 456

3,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 4747

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฮ 4884

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

จท 49

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ชง 5454

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชป 5500

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ษอ 5544

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศก 5599

399,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

งว 5665

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญล 5665

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ษง 567

369,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ศง 57

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆร 5757

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎท 5858

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ษม 5995

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขห 626

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 6336

136,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌค 6464

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฎ 6555

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 6556

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภข 656

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฆผ 6565

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ญก 6600

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎษ 6622

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆภ 6655

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 666

2,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎม 6663

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎร 6666

2,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 6789

700,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 6868

289,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ษง 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฐฐ 69

1,900,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐท 6999

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษณ 7

2,190,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฎง 7000

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆพ 7227

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฒ 7227

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

ญห 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎห 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎพ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฬ 7337

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฐ 7337

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฬ 7447

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชย 7575

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆพ 7676

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศจ 7711

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฉ 7733

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 7766

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7771

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

กท 778

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วน 7789

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ภค 7789

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฐบ 7789

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

สษ 7887

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ศจ 7887

165,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษว 79000

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธข 8

4,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

สช 8008

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฉ 8008

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธอ 81

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฌ 8181

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎค 8181

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จว 82

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉต 83

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ญย 8338

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎศ 8383

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌภ 8383

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศธ 84

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎท 8444

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ญศ 8822

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สท 8855

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พร 887

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญถ 911

729,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฎ 9229

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎศ 9229

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชข 9449

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญภ 9449

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฌ 945

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฌ 954

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 9559

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฌท 9599

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ชอ 9669

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กบ 9898

790,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศน 9898

499,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

สต 9898

700,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

งษ 9919

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จต 9929

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วฐ 9969

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธย 9989

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สน 9995.

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44