รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนหมวดเก่าไม่มีเลขหน้า

ญข 1188

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฌข 1188

225,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษศ 1313

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

สย 1331

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฌฟ 1331

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 1551

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 1818

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ชฬ 1818

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฎ 1818

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 19

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆน 2020

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขธ 222

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฆ 222

3,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฮ 2222

2,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 2222

2,600,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชล 2424

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฆธ 25

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

ฐง 27

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฎช 2727

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธจ 2799

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฎ 2828

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฆ 3000

550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

ญค 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ศง 333

1,250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 3335

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ภม 3366

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฎห 3636

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆจ 4004

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎภ 4040

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ฎห 4114

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ญว 4400

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐง 4444

1,950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฮ 4455

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชพ 4477

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

วต 4499

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌช 455

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญพ 456

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌภ 4646

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พพ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วน 4888

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆข 5000

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆห 5000

175,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฮ 5000

180,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษศ 5335

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศฉ 5445

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฐ 5595

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌย 567

220,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สฬ 5858

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฟ 5959

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

สฬ 6565

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฌ 6611

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉฉ 6776

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

พธ 6776

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 7070

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฌค 7447

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญญ 7667

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌช 7676

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พค 7757

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆญ 7779

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆญ 800

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

ฆพ 8181

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษต 8555

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญอ 8811

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศร 8880

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศฎ 8880

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ษม 8899

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌล 8989

499,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

ชว 899

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พฮ 9

2,950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฉ 9009

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สม 9191

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ภง 9191

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฆม 9399

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆห 966

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎอ 9669

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

ฌฬ 9696

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

สม 991

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชป 9977

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36