รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 4 หลัก

จองแล้ว

1ขค 1115

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

9กฬ 1555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 1555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

8กต 1555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขก 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

9กผ 1689

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 1689

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขข 1689

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 1689

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 1689

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กท 1689

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กบ 1689

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 1869

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฆน 2020

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2221

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

9กฬ 2228

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 2229

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กส 2499

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 2499

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ชม 2529

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 2555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 2555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กศ 2555

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฬ 2555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กอ 2555

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กฮ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 2777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธจ 2799

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฎ 2828

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 2898

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขด 2899

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

9กย 2999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฮ 2999

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กธ 2999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 2999

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กฌ 2999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

4กค 2999

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขข 3007

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขข 3111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 3111

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3111

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1กก 3133

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 3335

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ภม 3366

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กง 3373

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 3555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขช 3555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขจ 3555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 3555

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กอ 3555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 3666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขจ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กร 3999

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กย 3999

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 3999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขข 4111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 4244

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กร 4321

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขจ 4443

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กฮ 4445

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กฬ 4445

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กณ 4447

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วต 4499

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 4555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

7กฆ 4555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กอ 4555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กษ 4555

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กท 4555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กค 4555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขฉ 4774

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พพ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กพ 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

8กล 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขช 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

วน 4888

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฒ 4888

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

9กส 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

1ขจ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กท 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กผ 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ศน 4955

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กพ 4999

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 4999

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กล 4999

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กณ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กษ 4999

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

1ขญ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 4999

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4999

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 4999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

9กบ 4999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฒ 5444

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

8กฆ 5554

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 5595

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 5595

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กล 5595

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กท 5595

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฐ 5595

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5595

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กถ 5595

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 5955

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขข 5955

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กล 5955

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กษ 5955

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขจ 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 5955

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 5955

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กธ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฐ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กน 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กณ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กบ 5955

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กฌ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฟ 5959

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

7กบ 5999

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

1ขจ 6333

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฉ 6555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6667

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กย 6668

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

9กฬ 6668

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

9กม 6669

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

9กถ 6669

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 6669

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฐ 6669

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 6696

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 6696

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6696

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กอ 6696

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พธ 6776

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กฉ 6777

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 6966

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขช 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขฌ 6966

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กอ 6966

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กช 7222

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งน 7227

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จจ 7309

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 7477

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กง 7666

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กศ 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ฌช 7676

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พค 7757

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆญ 7779

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7779

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

9กม 7789

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

1ขฌ 7789

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กร 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

1ขข 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กภ 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

9กล 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 7789

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กธ 7789

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

9กน 7789

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

9กย 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฌ 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉร 7799

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

9กผ 7856

19,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

1ขฎ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฐ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

1ขจ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

9กฮ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขข 7899

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 7899

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กธ 7899

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 7900

19,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

4กค 7999

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กบ 7999

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กธ 7999

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

4กศ 7999

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

4กพ 7999

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 8088

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขข 8555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษต 8555

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กอ 8555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 8666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 8838

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศร 8880

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ศฎ 8880

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฐ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฎ 8884

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขง 8884

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 8885

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขณ 8885

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 8886

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 8886

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กอ 8886

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

9กฮ 8887

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

1ขฉ 9111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 9111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สม 9191

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ภง 9191

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขณ 9199

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขญ 9289

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 9289

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

8กถ 9379

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆม 9399

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 9450

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขข 9666

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฌฬ 9696

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ภล 9888

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

8กว 9899

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50
จองแล้ว

9กย 9909

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

1ขฎ 9919

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กอ 9939

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

1ขฒ 9949

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 9959

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กณ 9959

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กด 9959

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 9969

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฎ 9969

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 9979

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

7กว 9979

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 9979

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

พศ 9988

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฉ 9989

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฐ 9990

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46
จองแล้ว

9กน 9990

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

9กผ 9990

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

9กน 9991

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขข 9992

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 9992

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กธ 9992

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 9993

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กณ 9993

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 9993

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กม 9994

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46
จองแล้ว

4กช 9994

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9994

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กล 9994

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญท 9995

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 9996

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฎ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขฐ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

8กด 9996

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขฌ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขจ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กณ 9997

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

9กบ 9997

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46
จองแล้ว

5กพ 9998

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร