รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 3 หลัก

จองแล้ว

1ขค 100

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กว 100

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กฆ 100

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กด 100

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กอ 100

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 100

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กจ 101

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กง 101

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 101

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 101

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กม 168

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กถ 200

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กถ 300

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 370

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 400

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฌ 400

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌช 455

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฬ 500

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฮ 500

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กย 500

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฮ 559

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กอ 565

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉน 589

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กฆ 600

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 600

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 700

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฟ 727

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆญ 800

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กฮ 800

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฮ 800

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 808

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กค 808

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 808

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ชว 899

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฒ 900

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กผ 900

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กต 900

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กษ 900

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กธ 909

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 909

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กถ 909

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กร 909

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขฎ 909

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กว 909

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฮ 909

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กภ 909

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กค 909

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 909

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 909

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 911

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฎ 929

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 939

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กภ 939

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขช 939

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 939

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 939

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 949

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กจ 955

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กภ 955

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆห 966

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งบ 972

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กผ 979

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 979

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 979

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 979

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

1ขก 979

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 984

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 988

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กด 988

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

สม 991

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 993

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร