รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

จองแล้ว

9กม 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขก 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กฌ 13

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กอ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 13

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขก 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 16

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กญ 16

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 16

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

4กฐ 16

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฐ 16

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

9กถ 16

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 19

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กต 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขช 20

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 20

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 20

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

9กฒ 21

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กช 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขฎ 21

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กภ 21

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

9กพ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กท 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กศ 25

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 25

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ฆธ 25

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

9กต 26

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 26

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฐ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กฎ 26

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

ฐง 27

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

8กฒ 30

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กถ 31

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 32

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฆ 32

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 32

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กส 34

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฌ 37

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 40

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กณ 40

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กผ 41

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

8กง 41

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 42

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กส 42

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 42

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 42

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กว 42

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กณ 42

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กบ 42

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 43

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กบ 45

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 46

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 46

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กว 47

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กท 47

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 48

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กก 48

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 48

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 49

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กล 49

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 49

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 52

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

7กด 53

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พต 544

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฉ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 57

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กผ 59

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 60

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กบ 61

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

7กข 61

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 67

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฐฉ 69

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 70

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขช 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขฆ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขฌ 72

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กธ 72

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กน 72

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กธ 74

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 75

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กธ 75

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 76

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 76

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 76

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กอ 76

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฬ 80

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธพ 85

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งต 85

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 85

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กผ 86

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขฉ 86

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 86

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 86

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ษห 86

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขก 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

7กถ 90

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กจ 91

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กม 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 92

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

9กย 92

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 92

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กฮ 92

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 93

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 93

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 94

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 94

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 96

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จอ 96

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 96

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กญ 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กธ 96

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฒ 96

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 96

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขค 97

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฬ 97

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กด 98

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร